curs gratuit engleza

Engleza incepatori online Lectia 3 TEXT

LECȚIA 3
Luni, după serviciu, merg la cursul de Engleză. = On Monday, after work, I go to the English course.
The days of the week
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
A. TO GO + 0
Eu merg acasă după serviciu. = I go home after work.
Joi merg la cumpărături.
On Thursday I go shopping.
B. TO GO + TO
To school
To work
To church
Băiatul meu merge la școală dimineața. = My boy goes to school in the morning.
Eu merg la serviciu în fiecare zi. = I go to work every day.
Duminica mergem la biserică. = On Sunday we go to church.

C. TO GO + TO THE
To the office
To the market
To the restaurant
To the airport
Dimineața merg la birou. = In the morning I go to the office.
Sâmbăta merg la piață. = On Saturday I go to the market.
Duminică mergem la restaurant. = On Sunday we go to the restaurant.
Marți mergem la aeroport. = On Tuesday we go to the airport.

Engleză începători – Pregătire pentru interviu angajare 1 VIDEO

Engleză începători – Pregătire pentru interviu angajare 1 TEXT

Engleză începători

Pregătire pentru interviu

 1. Spune-mi ceva despre tine. = Tell me something about yourself.

 2. Eu sunt.. = I am..

 3. Am …ani = I am thirty nine. (years old).

 4. Sunt căsă = I am married.

 5. Nu sunt căsă = I am not married.

 6. Am un copil. = I have a child.

 7. Am 2 copii. = I have two children.

 8. Am trei copii. = I have three children.

 9. Pot învăța cu ușurință lucruri noi. = I can easily learn new things.

 10. Sunt un bun membru de echipă. = I am a good team member.

Cumpără acum „Engleza simplu ca ABC” și învață repede si ușor limba engleza!

Hotarât să înveți engleza? DESCARCĂ acum Cursul video GRATUIT pentru începători! 

 

Engleză începători, curs deschis pentru adulți Brașov

Engleza simplu ca ABC!
Curs pentru începători

“Eliberare, uși deschise, noi oportunități, cam așa aș descrie eu cunoașterea limbii engleze. Cum se poate ajunge acolo vă invităm să descoperiți singuri studiind acest material.” Lăcrămioara Nechifor, profesor

LECȚIA 1
I ( ai ) = eu
You ( iu ) = tu
He ( hi ) = el
She ( și ) = ea
It ( it ) = el, ea – pentru obiecte, animale
To be ( tu bi ) = a fi
I am ( ai em )= eu sunt
You are ( iu ar ) = tu ești
He is ( hi iz ) = el este
She is ( și iz ) = ea este
It is ( it iz ) = el, ea – obiect, animal este
DIALOG:
-Hi! ( hai ) = Bună!
– Hello! ( helău ) = Bună!/ Salut!
– I am Lacramioara. And you? ( ai em Lacramioara, end iu ) = Eu sunt Lăcrămioara, tu?
– I am Maria. ( ai em Maria ) = Eu sunt Maria.
Boy ( boi) = băiat
My boy ( mai boi ) = băiatul meu
He is my boy. ( hi iz mai boi ) = El e băiatul meu.
Girl (gărl) = fată
My girl (mai gărl) = fata mea
She is my girl. (și iz mai gărl) = Ea este fata mea.
LECȚIA 2
Nice (nais) = drăguț, simpatic
To meet (tu mit) = a întâlni
You (iu) = pe tine
Nice to meet you! (nais tu mit iu) = Îmi pare bine să te cunosc!
Nice to meet you too ! (nais tu mit iu tu) = Și mie îmi pare bine să te cunosc!
We (ui) = noi
You (iu) = voi
They (dei) = ei, ele
I am (ai em) = eu sunt
You are (iu ar) = tu ești
He is (hi iz) = el este
She is (și iz) = ea este
It is (it iz) = obiectul, animalul este
We are ( ui ar) = NOI SUNTEM
You are (iu ar) = VOI SUNTEȚI
They are (zei ar) = EI, ELE SUNT
What (uat) = CARE
What is (uat iz) = CARE ESTE
What is your name ? (uat iz iur neim) = CARE ESTE NUMELE TĂU?
My (mai ) = AL MEU
Name (neim) = NUME
My name is …(mai neim iz) = NUMELE MEU ESTE
Romanian (rumeiniăn ) = ROMÂN
I am Romanian (ai em rumeiniăn) = EU SUNT ROMÂN
We are Romanian. (ui ar rumeiniăn) = NOI SUNTEM ROMÂNI
Friend (frend) = PRIETEN, PRIETENĂ
Friends (frends) = PRIETENI
We are friends (ui ar frends) = NOI SUNTEM PRIETENI
They are my friends. (zei ar mai frends) = EI SUNT PRIETENII MEI
LECȚIA 3
I am (ai em) = EU SUNT
You are (iu ar) = TU EȘTI
He, she, it is (hi, și, it iz) = EL, EA, OBIECTUL ESTE
We are (ui ar) = NOI SUNTEM
You are (iu ar) = VOI SUNTEȚI
They are (zei ar) = EI, ELE SUNT
Good morning! (gud moning) = BUNĂ DIMINEAȚA!
Good afternoon! (gud aftărnun) = BUNĂ ZIUA!
Good evening! (gud ivning) = BUNĂ SEARA!
Good night! (gud nait) = NOAPTE BUNĂ!
Dialog 1
I am Ana. And you? (ai em Ana, end iu?) = EU SUNT ANA, TU?
I am Bogdan. ( ai em Bogdan) = EU SUNT BOGDAN.
Nice to meet you! ( nais tu mit iu) = ÎMI PARE BINE SĂ TE CUNOSC!
Nice to meet you too! (nais tu mit iu tu) = ȘI MIE ÎMI PARE BINE SĂ TE CUNOSC!
My name is Andreea. What is your name? (mai neim iz Andreea, uat iz iur neim?) PE MINE MĂ CHEAMĂ ANDREEA. PE TINE CUM TE CHEAMĂ?
My name is Mihai. (Mai neim iz Mihai) = PE MINE MĂ CHEAMĂ MIHAI.
Nice to meet you! ( Nais tu mit iu) = ÎMI PARE BINE SĂ TE CUNOSC!
Nice to meet you too! (nais tu mit iu tu) = ȘI MIE ÎMI PARE BINE SĂ TE CUNOSC!
I am (ai em) = EU SUNT
I am Romanian. (ai em rumeiniăn) = TU EȘTI
I am married. (ai em merid) = EU SUNT CĂSĂTORIT (Ă)
I am single. (ai em singăl) = Sunt necăsătotit(ă).
I’m divorced. (aim divorst)= EU SUNT DIVORȚAT
I’m a pensioner. (aim ă penșănăr) = EU SUNT PENSIONAR(Ă)
Friend (frend) = PRIETEN, PRIETENĂ
A friend (ă frend) = UN PRIETEN, O PRIETENĂ
Good (gud) = BUN, BUNĂ
A good friend. (ă gud frend) = UN PRIETEN BUN
I AM A GOOD FRIEND (ai em ă gud frend) = EU SUNT UN PRIETEN BUN
YOU ARE A GOOD FRIEND (iu ar ă gud frend) = Tu ești un prieten bun.
HE IS A GOOD FRIEND (hi iz ă gud frend) = El este un prieten bun.
SHE IS A GOOD FRIEND (și iz ă gud frend) = Ea este o prietenă bună.
IT IS A GOOD FRIEND (it iz ă gud frend) = El (animalul de ex.) este un prieten bun.
HE IS MY FRIEND (hi iz mai frend) = El este prietenul meu.
HE IS MY BOY (hi iz mai boi) = El este băiatul meu.
SHE IS MY GIRL (și iz mai gărl) = Ea este fata mea.
WE ARE GOOD FRIENDS (ui ar gud frends) = Noi suntem prieteni buni.
You are a good friend! (iu ar ă gud frend) = Tu ești un prieten bun!
LECTIA 4
I am not ENGLISH (ai em not ingliș) = Eu nu sunt englez, englezoaică.
NO (nău) = nu
You are not A GOOD FRIEND !( iu ar ă gud frend) = Tu nu ești un prieten bun!
He is not MY BOY! (hi iz not mai boi) = El nu este băiatul meu.
She is not MY GIRL (și iz not mai gărl) = Ea nu este fata mea.
It is not EASY (it iz not izi) = Nu este ușor.
WE ARE HERE! (ui ar hir) = Noi suntem aici!
GATE (GHEIT)= poartă
We are not ITALIAN (ui ar not iteliăn) = Noi nu suntem italieni.
You are not GERMAN (iu ar not germăn) = Voi nu sunteți germani.
They are not SPANISH (zei ar not speniș)= Ei nu sunt spanioli.
I am not English. (ai em not ingliș) = Eu nu sunt englez.
He is not my brother. (hi iz mai brazăr) = El nu este fratele meu.
She is not my sister!(și iz not mai sistăr) = Ea nu este sora mea!
SHE IS MY FRIEND. (și iz mai frend) = Ea este prietena mea.
It is not my dog! (it iz not mai dog) = Nu este câinele meu!
CAR (car) = mașină
IT IS NOT MY CAR ! (it iz not mai car) = Nu este mașina mea!
They are not in Brasov. (zei ar not in Breșov)= Ei nu sunt în Brașov.
WE ARE NOT IN ENGLAND. (ui ar not in Inglănd) = Noi nu suntem în Anglia.
My parents are not in Brasov. (mai perănț ar not in Breșov) = Părinții mei nu sunt în Brașov.
LECTIA 5
I AM (ai em) = eu sunt
I AM NOT (ai em not) = eu nu sunt
MY NAME IS (mai neim iz) = Pe mine mă cheamă..
WHAT IS YOUR NAME? (uat iz iur neim) = Cum te cheamă?
NICE TO MEET YOU! (nais tu mit iu) = Îmi pare bine să te cunosc!
NICE TO MEET YOU TOO! (nais tu mit iu tu) = Și mie îmi pare bine să te cunosc!
TEACHER (ticiăr) = profesor
A TEACHER (ă ticiăr) = un profesor
I AM A TEACHER (ai em ă ticiăr) = Eu sunt o profesoară.
SHE IS A TEACHER (și iz ă ticiăr) = Ea este profesoară.
STUDENT (stiudănt) = sudent, studentă
YOU ARE A STUDENT (iu ar ă stiudănt) = Tu ești student(ă)
SHE IS MY SISTER, ANA (și iz mai sistăr Ana) = Ea este sora mea, Ana.
MOTHER (mazăr) = mamă
EASY (izi) = ușor
IT IS NOT EASY! (it iz not izi) =Nu e ușor!
Monday (mandei) = Luni
Tuesday (ciusdei) = Marți
Wednesday (uensdei) = Miercuri
Thursday (sărsdei) = Joi
Friday (fraidei) = Vineri
Saturday (setărdei) = Sâmbătă
Sunday (sandei) = Duminică
+ on (on)
ON SUNDAY I AM HERE (on sandei ai em hir) = Duminică sunt aici.
ON TUESDAY YOU ARE HERE 9on ciusdei iu ar hir) = Marti tu ești aici.
Am I ? = Sunt eu?
AM I YOUR FRIEND ? = Sunt eu prietenul tău?
Are you ? (em ai) = Ești tu?
YOUR GIRL IS IN BUCHAREST (iur gărl iz in Bucharest) = Fata ta este în București.
Is She A STUDENT? (iz și ă stiudănt) = Este ea studentă?
Is she ? (iz și) = Este ea?
Is it YOUR BOOK? (iz it iur buc) = Este cartea ta?
Are we FRIENDS? (ar ui frends) = Suntem noi prieteni?
Are you HERE? (ar iu hir) = Sunteți aici?
Are they ? (ar zei)= Sunt ei?
Are you married? (ar iu merid)= Ești căsătorit(ă) ?
Recapitularea verbului TO BE (tu bi) = A FI
FORMA AFIRMATIVA – Spunem ca cineva / ceva este.
I am (ai em) = EU SUNT
You are (iu ar) = TU EȘTI
He, she, it is (hi, și, it iz) = EL, EA, OBIECTUL ESTE
We are (ui ar) = NOI SUNTEM
You are (iu ar) = VOI SUNTEȚI
They are (zei ar) = EI, ELE SUNT
FORMA NEGATIVA – Spunem că ceva sau cineva NU este (undeva sau intr-un anumit fel).
Forma negativa se obține adăugând particula NOT formei afirmative.
I am NOT (ai em NOT) = EU NU SUNT
You are NOT (iu ar NOT) = TU NU EȘTI
He, she, it is NOT (hi, și, it iz NOT) = EL, EA, OBIECTUL NU ESTE
We are NOT (ui ar NOT) = NOI NU SUNTEM
You are NOT (iu ar NOT) = VOI NU SUNTEȚI
They are NOT (zei ar NOT) = EI, ELE NU SUNT
FORMA INTEROGATIVĂ – Întrebăm dacă cineva sau ceva este (undeva sau într-un anumit fel).
Am I ?(em ai) = sunt eu?
Are you ? (ar iu) = esti tu?
Is he ? (iz hi) = este el?
Is she ? (iz și) = este ea?
Is it ? (iz it) = este el obiectul/ animalul?
Are we ?(ar ui) = suntem noi?
Are iu? (ar iu) = sunteți voi?
Are they ?(ar zei) = Sunt ei, ele?
LECTIA 6
TO LIKE (tu laic) = a-i place
I LIKE (ai laic) = mie îmi place
YOU LIKE (iu laic) = ție îți place
HE, SHE, IT LIKES (hi, și, it laics) = lui, ei îi place
WE LIKE (ui laic) = nouă ne place
YOU LIKE (iu laic) = vouă vă place
THEY LIKE (zei laic) = lor le place
I LIKE YOUR HOUSE (ai laic iur haus) = Mie îmi place casa ta.
I LIKE YOUR NAME (ai laic iur neim) = îmi place numele tău.
COFFEE (cofi)= cafea
I LIKE COFFEE (ai laic cofi) = îmi place cafeaua
CHOCOLATE (cioclit) = ciocolată
I LIKE ENGLISH VERY MUCH (ai laic ingliș veri maci) = Mie îmi place engleza foarte mult.
JOB (giob) = serviciu
I LIKE MY JOB VERY MUCH (ai laic mai giob veri maci) = Mie îmi place serviciul meu foarte mult.
CITY (siti) = oraș
I LIKE YOUR CITY (ai laic iur siti) = Mie îmi place orașul tău.
SHE LIKES THIS BOOK (și laics zis buc) = Ei îi place această carte.
HE LIKES THIS FILM (hi laics zis film) = Lui îi place acest film.
HOTEL (hăutel)= hotel
A HOTEL (ă hăutel) = un hotel
THE HOTEL (ză hotel) = hotelul
WE LIKE THE HOTEL (ui laic ză hăutel) = Nouă ne place hotelul.
LECTIA 7
TO HAVE
I = eu
YOU = tu
HE = el
SHE = ea
IT = el, ea pentru obiecte și animale
WE = noi
YOU = voi
THEY = ei, ele
I HAVE = eu am
YOU HAVE = tu ai
HE HAS = el are
SHE HAS = ea are
IT HAS = el, ea- obiect, animal are
WE HAVE = noi avem
YOU HAVE = voi aveți
THEY HAVE = ei, ele au
FAMILY = familie
A BIG FAMILY = o familie mare
THE BIG FAMILY = familia mare
I HAVE A BEAUTIFUL FAMILY = Eu am o familie mare.
BEATIFUL = frumos, frumoasă
SON = fiu
A SON = un fiu
THE SON = fiul
I HAVE A SON = Eu am un fiu.
SONS = fii
ONE = 1
TWO = 2
THREE = 3
FOUR = 4
FIVE = 5
WE HAVE TWO SONS. = Noi avem 2 fii.
BROTHER = frate
A BROTHER = un frate
THE BROTHER = fratele
I HAVE TWO BROTHERS = Eu am 2 frați.
SISTERS = surori
I HAVE THREE SISTERS = Eu am 3 surori
AND ONE BROTHER = si un frate.
SON = fiu
DAUGHTER = fiică
I HAVE A SON AND A DAUGHTER = Eu am un fiu și o fiică.
JOB = serviciu
GOOD = bun, bună
WE HAVE A BIG DOG = Noi avem un câine mare.
NEW = nou
LECTIA 8
TO WANT = a vrea
I = eu
YOU = tu
HE = el
SHE = ea
IT = el, ea pentru obiecte, animale
WE = noi
YOU = voi
THEY = ei, ele
I WANT = eu vreau.
YOU WANT = tu vrei
HE, SHE, IT WANTS = el, ea, obiectul vrea
WE WANT = noi vrem
YOU WANT = voi vreți
THEY WANT = ei, ele vor
JOB = serviciu
THE JOB = serviciul
I WANT A NEW LIFE THERE = Eu vreu o viață nouă acolo.
SHE WANTS A JUICE = Ea vrea un suc.
I WANT AN ORANGE JUICE = Eu vreau un suc de portocale.
AN APPLE = un măr
AN ORANGE = o portocală
AN EGG = un ou
HE WANTS A NEW JOB = El vrea un serviciu nou.
SHE WANTS A PIZZA = Ea vrea o pizza.
THIS = acesta, aceasta
BOOK = carte
I WANT THIS BOOK = Eu vreau această carte.
SHE WANTS THIS BOOK = Ea vrea această carte.
HE WANTS THIS FILM = El vrea acest film.
HE WANTS THIS JOB = El vrea acest serviciu.
SHE WANTS THIS HOUSE = Ea vrea această casă.
SHE WANTS THIS BOOK = Ea vrea această carte.
THEY WANT A HOLIDAY = Ei vor o vacanță.
THEY WANT A BREAK = Ei vor o pauză.
LECTIA 9
TO GO = A MERGE
I GO = EU MERG
YOU GO = TU MERGI
HE GOES = EL MERGE
SHE GOES = EA MERGE
IT GOES = EL EA – OBIECT, ANIMAL, MERGE
WE GO = NOI MERGEM
YOU GO = VOI MERGETI
THEY GO = EI MERG
HOME = ACASA
I GO HOME. = EU MERG LA SERVICIU . = EU MERG LA SERVICIU.
TO WORK = LA SERVICIU
YOU GO TO WORK. = TU MERGI LA SERVICIU.
MY WIFE GOES TO WORK. = SOȚIA MEA MERGE LA SERVICIU.
SON = FIU
MY SON GOES TO SCHOOL EVERY DAY. = FIUL MEU MERGE LA ȘCOALĂ ÎN FIECARE ZI.
MY GIRL/ DAUGHTER GOES TO SCHOOL EVERY DAY = FIICA MEA MERGE LA ȘCOALĂ ÎN FIECARE ZI
I GO TO WORK EVERY DAY = EU MERG LA ȘCOALĂ ÎN FIECARE ZI
AFTER WORK I GO SHOPPING = DUPĂ SERVICIU MERG LA CUMPĂRĂTURI
FIVE 5
SIX 6
SEVEN 7
EIGHT 8
NINE 9
TEN 10
AT 8 O’CLOCK A. M. I GO TO WORK = LA ORA 8 A.M. MERG LA SERVICIU
TODAY WE GO SHOPPING = ASTĂZI NOI MERGEM LA CUMPĂRĂTURI
TO THE RESTAURANT = LA RESTAURANT
TOMORROW WE GO TO THE RESTAURANT = MÂINE NOI MERGEM LA RESTAURANT.
LECTIA 10
TO EAT
I EAT = eu mănânc
YOU EAT = tu mănânci
HE SHE IT EATS = el, ea, animalul mănâncă
WE EAT = noi mâncăm
YOU EAT = voi mâncați
THEY EAT = ei, ele mănâncă
A SANDWICH = un sandwich
IN THE MORNING I EAT A SANDWICH AND I GO TO WORK = De dimineață mănânc un sandwich și merg la serviciu.
MILK = lapte
CEREAL = cereale
FOR BREAKFAST I EAT MILK AND CEREAL = La micul dejun mănânc lapte cu cereale.
IN THE MORNING I GO TO WORK = De dimineață merg la serviciu.
MY CHILD EATS MILK AND CEREAL EVERY MORNING = Copilul meu mănâncă lapte cu cereale în fiecare dimineață.
SHE EATS A CHOCOLATE = Ea mănâncă o ciocolată.
MY DAUGHTER EATS A CHOCOLATE = Fiica mea mănâncă o ciocolată.
AN APPLE = un măr
I EAT AN APPLE EVERY DAY = Eu mănânc un măr în fiecare zi.
WE GO TO ( = CĂTRE ) THE RESTAURANT = Noi mergem la restaurant.
ON SATURDAY WE EAT AT (în acel loc ) THE RESTAURANT = Sâmbătă noi mâncăm la restaurant.
Puteti comanda urmatorii pași la telefon 0732212782.
LECȚIA 11
TO SPEAK = a vorbi
I SPEAK = Eu vorbesc.
YOU SPEAK ITALIAN = Tu vorbești italiană.
HE SPEAKS FRENCH = El vorbește franceză.
WE SPEAK ENGLISH = Noi vorbim engleză.
YOU SPEAK ROMANIAN = Voi vorbiți română.
THEY SPEAK GERMAN = Ei vorbesc germană.
ENGLISH = engleză
HUSBAND = soț
WIFE = soție
SON = fiu
DAUGHTER = fiică
CHILD = copil
MY CHILD SPEAKS ENGLISH VERY WELL = Copilul meu vorbește engleză foarte bine.
MY SON GOES TO SCHOOL = Fiul meu merge la școală.
MY SON SPEAKS ENGLISH AT SCHOOL = Fiul meu vorbește engleză la școală.
ON HOLIDAY = în vacanță
WHEN WE GO ON HOLIDAY WE SPEAK ENGLISH = Când mergem în vacanță vorbim engleză.
A LITTLE = puțin
I SPEAK ENGLISH A LITTLE = Eu vorbesc engleză puțin.
TO BE = a fi
I AM = eu sunt
YOU ARE= tu ești
HE IS = el este
SHE IS = ea este
IT IS = el, ea pentru obiecte, animale
WE ARE = noi suntem
YOU ARE = voi sunteți
THEY ARE = ei, ele sunt
TO SPEAK
I SPEAK = eu vorbesc
YOU SPEAK = tu vorbești
HE SPEAKS = el vorbește
WE SPEAK = noi vorbim
YOU SPEAK = voi vorbiți
THEY SPEAK = ei vorbesc
LECTIA 12
TO WORK = a munci
I WORK = eu lucrez
YOU WORK = tu lucrezi
HE, SHE, IT WORKS = el, ea, instrumentul lucrează
WE WORK = noi lucrăm
YOU WORK = voi lucrați
THEY WORK = ei, ele lucrează
I WORK FOR ABC COMPANY IN ROMANIA = Eu lucrez la compania ABC in România.
YOU WORK IN ENGLAND = Tu lucrezi în Anglia.
IN A FACTORY = într-o fabrică
MY FATHER WORKS IN A FACTORY HERE IN BRASOV = Tatăl meu lucrează într-o fabrică aici în Brașov.
WORKER = muncitor
SHE WORKS THERE = ea lucrează acolo
WE WORK IN = noi lucrăm în
HE IS A WORKER = el este un muncitor
A LOT = mult
HE WORKS A LOT = El lucrează mult.
I WORK A LOT EVERY DAY = Eu muncesc mult în fiecare zi.
I WORK A LITTLE EVERY DAY = Eu muncesc puțin în fiecare zi.
I LIKE MY JOB/ WORK VERY MUCH = Mie îmi place munca mea foarte mult.
SO = așadar
I AM NOT = eu nu sunt
YOU ARE NOT = tu nu ești
HE IS NOT = el nu este
SHE IS NOT = ea nu este
IT IS NOT = obiectul, animalul nu este
WE ARE NOT = noi nu suntem
YOU ARE NOT = voi nu sunteți
THEY ARE NOT = ei, ele, nu sunt
LECȚIA 13
TO DRINK
I DRINK = eu beau
YOU DRINK = tu bei
HE, SHE, IT DRINKS = el, ea, animalul bea
WE DRINK = noi bem
YOU DRINK = voi beți
THEY DRINK = ei beau
IN THE MORNING I DRINK COFFEE = Dimineața eu beau cafea.
I DRINK COFFEE EVERY DAY = Eu beau cafea în fiecare zi.
MY WIFE DRINKS TEA EVERY DAY = Soția mea bea ceai în fiecare zi.
MY CHILD DRINKS MILK EVERY MORNING = Copilul meu bea lapte în fiecare dimineață.
SOMETIMES = uneori
SOMETIMES AT WORK I DRINK APPLE JUICE = Uneori la serviciu eu beau suc de mere.
AT THE RESTAURANT WE DRINK WINE = La restaurant bem vin.
IN THE SUMMER WE ARE ON HOLIDAY = Vara suntem în vacanța.
IN THE SUMMER WE DRINK A LOT OF WATER = Vara bem multă apă.
I DRINK A LOT OF COFFEE EVERY DAY = Eu beau multă cafea in fiecare zi.
I WORK A LOT= Eu muncesc mult.
I SPEAK A LOT = Eu vorbesc mult.
LECTIA 14
TO BUY = a cumpăra
I BUY = eu cumpăr
YOU BUY = tu cumperi
HE, SHE, IT BUYS = el, ea cumpără
WE BUY = noi cumpărăm
YOU BUY = voi cumpărați
THEY BUY = ei, ele cumpără
I BUY A NEW BOOK = Eu cumpăr o carte nouă.
TODAY YOU BUY SOME FOOD = Astăzi tu cumperi niște mâncare.
HE BUYS A NEW CAR TOMORROW = El cumpără o mașină nouă mâine.
THE CHILD BUYS A CHOCOLATE = Copilul cumpără o ciocolată.
ON SATURDAY = Sâmbătă
ON SATURDAY WE BUY A PIZZA = Sâmbătă noi cumpărăm o pizza.
AT WEEKEND WE BUY A PIZZA = În weekend noi cumpărăm o pizza.
I BUY AN ORANGE JUICE = Eu cumpăr un suc de portocale.
A BEER = o bere
YOU BUY A COLD BEER = Tu cumperi o bere rece.
MY FATHER BUYS A COLD BEER = Tatăl meu cumpără o bere rece.
AFTER WORK MY MOTHER BUYS A BREAD = După muncă mama mea cumpără o pâine.
I BUY SOME COFFEE = Eu cumpăr niște cafea.
I’D LIKE …
A COFFEE, A JUICE, A WATER, A TEA =
= Aș dori…
O cafea, un suc, o apă, un ceai.
HOW MUCH IS IT? = Cât costă?
IT IS = IT’S = Este = costă
SEVEN EUROES = 7 euro
HERE IT IS! = Poftiți! (Uitați banii!)
LECȚIA 15
CONJUGAREA VERBELOR LA PREZENT SIMPLU
AFIRMATIV
TO LIKE = a- i place
I LIKE = mie îmi place
YOU LIKE = ție îți place
HE, SHE, IT LIKES = lui, ei îi place
WE LIKE = nouă ne place
YOU LIKE = vouă vă place
THEY LIKE = lor le place
TO HAVE = a avea
I HAVE = eu am
YOU HAVE = tu ai
HE HAS = el are
WE HAVE = noi avem
YOU HAVE = voi aveți
THEY HAVE = ei au
TO WANT = a vrea
I WANT = eu am
YOU WANT = tu ai
HE WANTS = el are
WE WANT = noi avem
YOU WANT = voi aveți
THEY WANT = ei, ele au
TO GO = a merge
I GO = eu merg
YOU GO = tu mergi
HE, SHE, IT GOES = el, ea merge
WE GO = noi mergem
YOU GO = voi mergeți
THEY GO = ei, ele merg
TO EAT = a mânca
I EAT = eu manânc
YOU EAT = tu mănânci
HE, SHE, IT EATS = el, ea mănâncă
WE EAT = noi mâncăm
YOU EAT = voi mâncați
THEY EAT = ei, ele mănâncă
TO SPEAK = a vorbi
I SPEAK = eu vorbesc
YOU SPEAK = tu vorbești
HE, SHE, IT SPEAKS = el, ea vorbește
WE SPEAK = noi vorbim
YOU SPEAK = voi vorbiți
THEY SPEAK = ei, ele vorbesc
TO WORK = a lucra
I WORK = eu lucrez
YOU WORK = tu lucrezi
HE WORKS = el lucrează
WE WORK = noi lucrăm
YOU WORK = voi lucrați
THEY WORK = ei, ele lucrează
TO DRINK = A BEA
I DRINK = eu beau
YOU DRINK = tu bei
HE DRINKS = el bea
WE DRINK = noi bem
YOU DRINK = voi beți
THEY DRINK = ei, ele beau
TO BUY = a bea
I BUY = eu cumpăr
YOU BUY = tu cumperi
HE, SHE, IT BUYS = el, ea cumpără
WE BUY = noi cumpărăm
YOU BUY = voi cumpărați
THEY BUY = ei, ele cumpără
Felicitări pentru lucrurile învățate până acum!
Puteti comanda metoda de învățare a limbii engleze „Engleza simplu ca ABC” la telefon 0732212782.

Daca v-a plăcut acest curs introductiv vă așteptăm sa continuați instruirea fie la cursurile noastre de limba engleză in Brasov, fie la dumneavoastră acasă folosind Metoda destinata studiului individual.

Mult succes!

Pentru orice detalii, ne puteți contacta la telefon 0732212782.

V-au plăcut aceste lecții? Scrieți-ne la comentarii! Mulțumim!

Continue reading

Engleza simplu ca ABC (Brasov) Lectia 152 video

 • ENGLEZA ABC BRASOV
 • CURSURI DESCHISE DE LIMBA ENGLEZA PENTRU ADULTI
 • CURSURI ONLINE IMBA ENGLEZA
 • CURSURI ENGLEZA PENTRU STUDIU ACASA

Engleza simplu ca ABC Lectia 151- video

Engleza ABC Brasov

Cursuri deschise de limba engleza pentru adulti

Cursuri online imba engleza

Cursuri engleza pentru studiu acasa